Comisia Europeană a anunțat U-Space, prin SESAR-JU

June 2017

La ora actuală, reglementările comune în Uniunea Europeană pentru UAS (Unmanned Aerial Systems) privesc doar aparatele cu o greutate mai mare de 150 kg. Statele membre UE stabilesc individual și sunt responsabile de emiterea normelor aplicabile dronelor de sub acest prag. „Chiar dacă normele naționale permit dezvoltarea industriei proprii și a utilizării dronelor, de cele mai multe ori normele diferă de la o țară la alta, ducând la o segmentare a pieței interne a Uniunii Europene. Astfel, se împiedică dezvoltarea de produse noi, introducerea tehnologiilor mai rapid și poate crea riscuri de siguranță”, se arată într-un comunicat de presă, din 16 iunie 2017, de pe site-ul europa.eu, la care face trimitere www.sesarju.eu, dar este prezent și pe uvs-international.org, site al asociației non-profit înregistrată la Camera de Comerț din Haga (Olanda) dar care operează și în Paris, Franța. În cadrul strategiei privind aviația (Aviation Strategy), Comisia Europeană (CE) a propus, în decembrie 2015, crearea unui cadru la nivelul UE, pentru drone. Orientările din modelul U-Space, prezentat de SESAR-JU1) pe 16 iunie 2017, vor să stabilească „un cadru de reglementare unitar, inclusiv a standardelor, și integrarea în siguranță a UAS în spațiul aerian”. Se mai arată că, „Furnizarea de servicii în zonele urbane, colectarea de informații pentru o gamă largă de industrii, inspecțiile la infrastructură, agricultura de precizie, transport și logistică, sunt doar câteva dintre posibilele aplicații ale acestei tehnologii. Se estimează că piața serviciilor cu drone va crește substanțial. O prognoză recentă prevede că, până în 2020, mărimea pieței mondiale de drone va crește cu 42% în agricultura de precizie, cu 26% în media și divertisment, cu 36% în inspecția și monitorizarea infrastructurii și cu 30% în activitățile de agrement”. Comisarul European pentru Transporturi, din 2014 și până în prezent, d-na Violeta Bulc din Slovenia, a declarat, „Dronele înseamnă inovare, noi servicii pentru cetățeni, noi modele de afaceri și un potențial uriaș pentru creșterea economică. Avem nevoie ca UE să fie la comandă și să aibă o piață unitară și funcțională a serviciilor cu drone până în 2019. UE trebuie să-și asume un rol de leader pe plan mondial în dezvoltarea cadrului potrivit, pentru ca această piață să înflorească, să pună în mișcare realizarea de beneficii pentru sectoare economice cheie”. Planul de utilizare a spațiului aerian de altitudine joasă, realizat și prezentat de SESAR-JU, a fost făcut în urma unei solicitări din partea CE. Prin programul U-Space se acoperă altitudinea de sub 150 de metri (500 feet) și „se va deschide calea pentru dezvoltarea unei piețe puternice și dinamice a serviciilor, pe piața dronelor din UE”, se arată pe site-urile amintite. Înregistrarea dronelor și a operatorilor („piloților”), identificarea electronică și protecția virtuală a unor perimetre ar trebui să fie în vigoare până în 2019. Documentul face parte din efortul Comisiei de a îndeplini programul numit „Aviation Strategy” și de a declanșa „întregul potențial economic al dronelor”. Acest lucru necesită „un cadru eficient de norme, care să abordeze o serie de preocupări legitime, dintre care siguranța este pe primul loc”. Sunt prezentate o serie de principii de bază ale U-Space, printre care mai importante sunt :

 • Siguranța zborului la joasă altitudine (sub 150 m) va fi la fel ca și pentru aviația tradițională. Se cere dezvoltarea unui sistem similar cu cel al managementului traficului aerian pentru aviația cu echipaj uman.
 • Sistemul va furniza informații pentru dronele automatizate sau autonome, pentru un zbor în siguranță și pentru a evita obstacolele sau impactul.
 • Realizat și funcțional până în 2019, pentru serviciile de bază, cum ar fi înregistrarea, identificarea electronică etc. În viitor, vor trebui realizate și alte servicii sau standarde prin U-Space.

Pe site-ul www.sesarju.eu se arată că :

 • U-space este un set de servicii și proceduri noi, concepute pentru a sprijini accesul sigur, eficient și securizat în spațiul aerian, pentru un număr mare de drone. Serviciile se bazează pe un nivel înalt de automatizare a funcțiilor, indiferent dacă sunt controlate de la bordul dronei sau de la echipamentul de la sol
 • U-Space oferă un cadru de asistență pentru sprijinul operațiunilor de rutină ale dronelor, la fel ca interfața eficientă și clară de la aviația cu echipaj uman
 • U-Space nu trebuie, prin urmare, considerat ca un spațiu aerian definit, care să fie separat și desemnat exclusiv pentru utilizarea dronelor
 • U-Space poate asigura o funcționare a dronelor fără probleme în toate zonele de operare și în toate tipurile de spațiu aerian, fără a se limita la spațiul aerian de altitudine mică. Se adresează nevoilor de a sprijini toate tipurile de misiuni și se referă la toți utilizatorii de drone și la toate categoriile de drone.

Dintre principiile modelului U-Space, mai importante sunt următoarele :

 • să asigure siguranță pentru toți utilizatorii spațiului aerian, precum și a persoanelor de pe teren,
 • să ofere un sistem scalabil, flexibil și adaptabil, care să răspundă modificărilor cererii, volumului, tehnologiei, modelelor de afaceri și aplicațiilor, gestionând interfața cu aviația cu echipaj uman,
 • să activeze operațiuni automate cu mai multe drone, sub supravegherea operatorilor flotei,
 • să garanteze accesul echitabil și corect la spațiul aerian pentru toți utilizatorii,
 • să permită furnizarea permanentă de servicii competitive și rentabile, susținând diferite tipuri de afaceri ale utilizatorilor de drone,
 • să reducă la minim costurile de exploatare, prin utilizarea, pe cât posibil, a serviciilor și infrastructurii aeronautice existente, inclusiv a GNSS (Global Navigation Satellite System), dar și a celor din alte sectoare, cum ar fi serviciile de comunicații mobile,
 • să accelereze implementarea prin adoptarea de tehnologii și standarde din alte sectoare, care răspund nevoilor U-Space,
 • să urmărească abordarea bazată pe performanță, atunci când sunt stabilite cerințele pentru siguranță, securitate, inclusiv securitatea cibernetică, și rezistență, inclusiv gestionarea situațiilor când apar defecțiuni în funcționare,
 • să fie minimizat impactul asupra mediului, asupra respectării confidențialității cetățenilor, inclusiv protecția datelor, și altele.

1) SESAR-JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) are rolul de a dezvolta noua generație a sistemului european de management a traficului aerian. Este un parteneriat public-privat (PPP) european, care gestionează faza de dezvoltare a Programului SESAR2) (Single European Sky ATM Research). Programul „va oferi infrastructura pentru gestionarea performantă a traficului aerian, va permite o dezvoltare a transportului aerian din Europa, sigur și ecologic (prietenos cu mediul)”.

2) SESAR este un proiect european de colaborare, pentru o „reconstruire” completă a spațiului de zbor și a gestionării traficului aerian (Air Traffic Management – ATM) european. Programul SESAR este realizat prin SESAR-JU.

Tags