Modificare a reglementărilor FAA pentru dronele mici

February 2019

 

Sunt așteaptate comentarii și observații privind obligația afișării numărului de identificare (ID) pe suprafața exterioară a dronelor sUAS

Peste o lună, pe 15 martie, se va încheia perioada în care pot fi transmise comentarii sau păreri despre cea mai recentă modificare a normelor de utilizare a dronelor mici, emisă de Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA, Federal Aviation Administration), autoritatea națională americană „care are competențe în reglementarea tuturor aspectelor aviației civile”. Până în 1967, când Departamnetul Transporturilor din Statele Unite (DOT, U.S. Department of Transportation) a reorganizat transportul aerian și de suprafață, FAA s-a numit Federal Aviation Agency. Noua normă a fost publicată în Registrul Federal (Federal Register) pe 13 februarie a.c. și a intrat în vigoare în ziua următoare. Prin această regulă, numită „provizorie”, se solicită proprietarilor de drone mici (sUAS, small Unmanned Aircraft System) să afișeze numărul de înregistrare (identificatorul unic, numărul de înmatriculare sau ID-ul), emis și alocat de FAA, pe suprafața exterioară a aeronavei. Până acum, numărul de identificare trebuia înscris într-un compartiment al dronei, într-un loc închis, unde să fie vizibil fără a fi nevoie de vreo unealtă sau vreun instrument. Se permitea proprietarilor de sUAS, totuși, o anumită libertate în alegerea locului unde să plaseze numărul de înmatriculare. De exemplu, putea fi ales compartimentul (suportul, cutia sau sertarul) bateriei, atât timp cât locul era ușor accesibil. Din 2015, odată cu obligația de a înregistra dronele mici, „agenția a cerut ca marcajul să fie ușor accesibil și menținut în stare lizibilă”, pentru situația când se efectuează o inspecție amănunțită (www.faa.gov/news/). Norma care trebuie aplicată de la jumătatea lunii februarie a.c. este numită de FAA „regulă finală intermediară” (Interim Final Rule), pentru că, odată cu intrarea în vigoare, publicul este invitat să transmită comentarii și observații. Noua cerință FAA privind aplicarea ID-ului este considerată de site-ul arpas.uk „o schimbare majoră”. Agenția FAA dorește să elimine riscul ca un dispozitiv exploziv, ascuns într-un compartiment al dronei, să devină un pericol atunci când acesta trebuie deschis pentru a găsi numărul de înregistrare. Marcajul exterior trebuie, de acum, să fie aplicat pe sUAS pentru orice zbor efectuat după data stabilită de FAA și anunțată public, și anume 25 februarie a.c. (vezi www.faa.gov/news/) Acest fel de „reguli provizorii” sunt emise „atunci când întârzierea punerii în aplicare le-ar face impracticabile, inutile sau contrare interesului public”. După perioada de 30 de zile, agenția va analiza toate observațiile publicului cu privire la acest regulament provizoriu, va examina eventualele opinii care propun îmbunătățiri și va hotărî dacă dispozițiile finale trebuie modificate. Transmiterea comentariilor și a propunerilor se va face on-line, iar DOT le va publica, fără editare. În ceea ce privește informațiile personale, va fi asigurată confidențialitatea. Ținând cont de recentele întreruperii ale acvității din mai multe aeroporturi, atât din Statele Unite cât și din alte țări, cele mai recente cazuri fiind pe Gatwick din Marea Britanie, această nouă regulă are sens. „Deși ar putea fi un mic inconvenient pentru proprietari, se face un mic pas spre o mai mare responsabilitate și, în cele din urmă, va aduce beneficii industriei dronelor”, scrie pe site-ul blog.skycatch.com.

Tags