Dronele – linia subţire dintre “jucării” şi echipamente profesioniste

July 2015

Ceea ce cu puţin timp în urmă era considerată a fi “o pierdere de timp” sau cel mult “un mijloc acceptabil de divertisment”, în ultimii ani a devenit un mijloc din ce în ce mai eficient pentru o afacere de succes sau un “loc de muncă” decent.

Despre ce vorbim? Despre aeronavele fără pilot la bord (Remotely Piloted Aircraft Systems sau RPAS), Unmanned Aircraft Vehicle (UAV- drone, aeromodele etc.), ultima realizare tehnică şi tehnologică ce permite efectuarea de activităţi de zbor (monitorizare/supraveghere aeriană, filmare/fotografiere aeriană, analiză spectrală, control vizual echipamente industrial/lucrări de artă, transport aerian al bunurilor/produselor, aerofotogrametrie, cartografie, etc.) în zone şi la costuri mult reduse, fără ca acest lucru să afecteze calitatea serviciilor oferite. Subiectul este de actualitate nu doar din acest punct de vedere. Pentru mulţi dezvoltarea şi utilizarea necontrolată a acestor noi tipuri de aeronave poate avea un impact negative atât asupra intimităţii cât şi securităţii personale.

Îngrijorarea comunităţii civile nu este lipsită de sens. Multitudinea de activităţi în care pot fi utilizate actualele drone, specificul particular al planificării şi efectuării misiunilor de zbor, caracterul dual (utilizare atât civilă cât şi militară) al noilor tehnologii, au, în cazul instituţiilor guvernamentale cu atribuţii în domeniu, caracterul unui examen de maturitate şi fac din supravegherea activităţilor de zbor în care sunt implicate aceste noi echipamente de zbor o adevărată “piatră de încercare”.

Astfel, în contextul conştientizării riscurilor implicate de utilizarea necontrolată a noilor tehnologii se pune din ce în ce mai acut problema stabilirii unor cerinţe de certificare a echipamentelor / licenţiere a personalului care să permită comunităţii civile să monitorizeze nivelul de siguranţă (asemănător sistemului implementat în cazul “aviaţiei clasice”) al operaţiunilor aeriene din această zonă.

Dacă în articolul precedent am expus pe larg cadrul legislativ national aplicabil activităţilor de zbor în care sunt implicate dronele, în cele ce urmează vom prezenta autorizările/avizele necesare desfăşurării în legalitate a activităţilor de zbor în care sunt implicate dronele.

Având în vedere cadrul legislativ naţional aplicabil domeniului, există posibilitatea ca o persoană mai puţin familiarizată cu domeniul transportului aerian să aibă probleme de înţelegere a cerinţelor, de utilizare a formularelor standard/ghidurilor sau chiar de colaborare cu instituţiile statului cu atribuţii în domeniu. În dorinţa de a ne face înţeleşi vom analiza pe rând actele normative şi vom preciza care sunt avizele/autorizaţiile conexe acestuia.

Cu precizarea că activitate de filmare/fotografiere cu dronele nu este interzisă în spaţiul aerian naţional, dar operatorii acestora sunt obligaţi să respecte câteva reguli instituite pentru siguranţa tuturor participanţilor la activităţi de zbor în spaţiul de clasă G, să începem…

 1. în baza prevederilor Legii 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi a Legii 167 /2015 de modificare şi completare a Legii 182/2002, pentru activităţile de zbor cu drone din care rezultă produse geospaţiale sau înregistrări aerofotogrammetrice (aşa cum aceşti termeni sunt definiţi în Legea 167/2015), operatorul dronei are obligaţia de a deţine un certificat care să-i permită accesul la date secret de serviciu sau de stat;
 2. în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” operatorul dronei, indiferent de greutatea ei, este obligat să obţină avizul Ministerulul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor de filmare/fotografiere aeriană. Formularul standard de cerere precum si datele de contact sunt menţionate în HG nr. 912/2010;
 3. în baza prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 pentru “stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord” operatorul dronei este obligat să deţină:certificat de identificare (în cazul dronelor cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg) sau de înmatriculare (în cazul dronelor cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg) emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
  1. permis de zbor naţional (în cazul dronelor cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg) sau certificat de navigabilitate (în cazul dronelor cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg) emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
  2. aprobarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în cazul în care, pentru realizarea misiunii, este necesar a fi efectuat un zbor sub înălțimea minimă de siguranță (cerința este des întâlnită în cazul orașelor);
  3. aprobarea Autorităţii Aeronautice Civile Române pentru segregarea spaţiului aerian în care urmează să se desfăşoară activitatea de zbor a dronei.

Ulterior emiterii aprobării, operatorul are obligaţia de a se va adresa ROMATSA şi Ministerul Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene (MApN/SMFA) în vederea semnării protocolului cadru.

Ori de câte ori zona de zbor se va schimba, operatorul va adresa AACR o nouă solicitare de segregare a spaţiului aerian, iar în cazul aprobării, noua zonă segregată va constitui o nouă anexă a protocolului.

Zona segregată va putea fi activată ori de câte ori este nevoie, în acest scop operatorul dronei contactând ROMATSA la datele de contact menţionate în protocol, conform procedurii specificate;

 1. o poliţă de asigurare, în termen de valabilitate, pentru pagube produse terţilor (în cazul dronelor cu masa maximă la decolare mai mare sau egala cu 20 kg).

Notă:

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor OMT nr. 8 / 2014 următoarele categorii de drone:

 • dronele cu masa maximă la decolare mai mică sau egala cu 1 kg, care un au camere video instalate la bord, sunt operate în zone deschise, în raza vizuală a operatorului şi la o înălţime de maximum 150 m;
 • aeromodelele (clasificate astfel conform Federaţiei Române de Modelism (FRM) sau Federaţiei Internaţională de Aeromodelism (FAI)) atâta timp cât acestea sunt utilizate în cadrul competiţiilor, demonstraţiilor aeriene sau al altor manifestaţii oficiale organizate de Federaţia Română de Modelism.

Dacă până acum am vorbit despre documentele necesare pentru desfăşurarea în legalitate a activităţilor de zbor, este momentul să amintim şi “lucrurile interzise”, categorie din care menţionăm următoarele:

 • nu este permisă înfiinţarea de zone segregate în spaţiul controlat şi în zone de control terminal al aeroporturilor (CTR) (deşi HG nr. 912/2010 cu modificările şi completările ulterioare, permite înfiinţarea acestor zone segregate cu autorizare emisă de unitatea de trafic din zonă, OMT 8/2014 interzice acest lucru);
 • sunt interzise decolările/aterizările în spaţiul intravilan al localităţilor, şi în consecinţă şi operarea dronelor tip multirotor în oraşe (în baza HG nr. 912/2010);
 • în spațiul aerian al aglomerărilor urbane nu este permisă efectuarea de zboruri cu aeronave ce nu dețin un document de navigailitate (permis de zbor național sau certificat de navigabilitate).

Anexat formularelor standard utilizate în corespondența cu instituțiile statului, este necesară prezentarea următoarelor documente/informații:

 1. pentru emiterea certificatului de identificare/înmatriculare:
 • formular tip (document ce poate fi accesat pe pagina de internet a AACR (http://www.caa.ro/media/docs/Ghid_RPAS.pdf);
 • dovada proprietății și/sau a deținerii (în cazul în care operatorul este diferit de proprietar);
 • în cazul în care drona a fost construită în regie proprie, dovada proprietății poate fi și o declarație notarială pe propria răspundere;
 • schema de dispunere a însemnelor de identificare/înmatriculare (schemă realizatî conform regulilor desenului tehnic);
 • act de identitate (proprietar și/sau operator persoană fizică);
 • certificat constator de la registrul comerțului (proprietar și/sau operator persoană juridică);
 1. pentru emiterea permisului de zbor național
 • formular tip (document ce poate fi accesat pe pagina de internet a AACR (http://www.caa.ro/media/docs/Ghid_RPAS.pdf);
 • cererea trebuie însoțită de un dosar tehnic ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
  1. descrierea UAV: dimensiuni principale, masa, elemente constitutive principale și materiale utilizate pentru confecționarea lui;
  2. performanțe prevăzute;
 • motorizare;
 1. sistem de telecomandă: descriere, alimentare, protecții, frecvențe;
 2. măsuri de siguranță față de terți, respectiv limitări de operare, tratarea penelor și a pierderilor de control, limitarea riscurilor în caz de impact și altele;
 3. utilizarea preconizată;
 • declarația de conformitate a constructorului.

Nota 1:

În vederea emiterii permisului de zbor național, aeronava urmează a fi inspectată la sol și în zbor.

 1. pentru segregarea spațiului aerian

Nota 2:

 • Cordonatele solicitate în formular pot fi introduse atât în format clasic (latitudine/longitudine, grade și minute) sau sub altă formă;
 • Forma zonei segregate poate fi poligonală sau un punct central și o rază;

Din punct de vedere al costurilor implicate de necesitatea obținerii autorizațiilor/aprobărilor/certificatelor, tarifele percepute de instituțiile mai sus amintite sunt următoarele:

 1. tariful pentru identificare/înmatriculare dronelor: 90 Euro (emiterea certificatului de identificare) sau 180 Euro (emiterea certificatului de înmatriculare) plus TVA. Contravaloarea tarifului poate fi achitată în lei la cursul oficial al BNR sau direct în Euro;
 2. în cazul în care este necesar, tariful pentru emiterea permisului de zbor național (drone sub 150 kg masa maximă la decolare) sau a certificatului de navigabilitate (drone cu masa maximă la decolare peste 150 kg): 300 Euro (emitere permis de zbor național) și aprox. 2000 Euro (emitere certificat de navigabilitate) plus TVA. Contravaloarea tarifului poate fi achitată în lei la cursul oficial al BNR sau direct în Euro;

Ce se întâmplă în cazul nerespectării prevederilor legale? În prezent nu mare lucru. Însă, având în vedere impactul activității dronelor asupra nivelului de siguranță și securitate, probail că în perioada imediat următoare instituțiile statului vor lua măsuri de identificare și sancționare a contravenieților. Care sunt acestea? Să le enumerăm pe cele mai semnificative:

 1. utilizarea unei drone în activități de zbor fără identificarea / înmatricularea acesteia: fapta constituie, conform prevederilor Codului Aerian, infracțiune și se sancționează cu închisoare sau amendă penală;
 2. utilizarea unei drone în activități de zbor fără a se obține segregarea spațiului aerian: fapta constituie, conform prevederilor Codului Aerian, contravenție și se sancționeaza cu amendă.

Tags